Vad?

Vy över Göta älv  från  Nyckelberget

På denna sida kommer foto och fakta  på fartyg som gått upp i Göta älv från november 2009 och framåt att läggas ut. Fartygsposterna äger ingen som helst ordning, utan det är nytt och gammalt om vart annat. Båtarna är indelade i kategorier efter de år de är byggda. Kategorin “Historiska” är båtar som tidigare gått på Vänersjöfart. OBS! Shipping-branschen är inte statisk! Fartygsfaktan gällde vid bildens dateringsdatum, alt. inläggets datum. Jag uppdaterar faktan om något intressant kommer mig till känna. Mitt mål är att få upp minst 5 flytetyg i veckan tills hela samlingen är på plats, sen kommer nya bekantskaper att läggas upp fortlöpande.

Jag har försökt att variera mina fotoplatser , för att på så sätt täcka av sträckan Lilla Edet – Grönviks kummel. Mitt intresse ligger egentligen inte på båtarna, utan mer på miljöer kring Göta älv och Trollhätte kanal som transportled genom tiderna.

Hjälpmedel för att fånga fartygen på bild har varit AIS och lotsinfon, vilka båda finns tillgängliga på nätet.

Till mina bilder har använts digitala systemkameror.

  • Canon EOS 30D (t.o.m. 2010-04)
  • Canon EOS 5D mkII (f.o.m 2010-04)
  • Canon EF 24-105 f/4 IS USM
  • Canon EF 70-200 f/4 IS USM
  • Sigma 17-70  f/2,8-4,5
  • Sigma 10-20 mm
  • Canon EF 1,4x extender
  • Kenko PRO1 digital, pol-filter

Alla bilderna är tagna av mig, i annat fall anges fotografen.

Hemsidan och fartygsdokumentationen är ett hobby-projekt och vilar på högst amatörmässiga grunder. Jag har ingen som helst relation till, eller kunskap om fartyg, egentligen. Uppgifterna om fartygen har jag först och främst sökt på klassningssällskapen Germanischer Lloyd, Bureau Veritas och DNV, vilka är sökbara på nätet. Fartyg klassade i Loyds och annorstädes har jag inte kommit åt, där har jag sökt runt på nätet.
Uppgifterna tros vara korrekta, men inga garantier ges.

Har Du synpunkter eller vill komma i kontakt med mig?
E-post: fartyg@ericssonska.se

/Micke